Projekty

2019 - Oprava kotelny v domově pro seniory 

Projekt „Oprava kotelny v domově pro seniory“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Hlavní cíl projektu: Provedení generální opravy kotelny pro domov pro seniory a sociálně terapeutickou dílnu vč. výměny zdrojů tepla a teplé vody. 

 

 

2019 - Poznávej a uč se 

Projekt „Poznávej a uč se“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Hlavní cíl projektu: Rozšíření terapeutických aktivit pro klienty Sociálně terapeutické dílny v Ludgeřovicích s využitím audiovizuální techniky.

 

 

 

2018 - Auto pro Osobní asistenci

Projekt je „S automobily k lepší péči“ je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002243

Doba realizace: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2018

Výzva: 06_16_39 - Rozvoj sociálních služeb
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb, a to osobní asistence a pečovatelské služby poskytovaných oblastními charitami Diecézní charity ostravsko-opavské, a to Charitou Český Těšín, Charitou Hlučín a Charitou Studénka na území Moravskoslezského kraje, pořízením 7 automobilů pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb a obnovu a zkvalitnění technické základny stávajících sociálních služeb.

 

 

 

2018 - Účastním se, tedy jsem 

Projekt „Účastním se, tedy jsem“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Hlavní cíl projektu: Pořízení vybavení zajišťujícího mobilitu klientů v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Konkrétně dvou vozíků a čtyř kardiackých křesel. 

 

 

 

2018 - Autem ke zvýšení kvality Osobní asistence  

Projekt „Autem ke zvýšení kvality Osobní asistence“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

Hlavní cíl projektu: Pořízení nového auta Škoda Citigo pro potřeby terénní sociální služby Osobní asistence

 

 

 

2018 - Zkvalitnění života seniorů s pomocí bazální stimulace

Projekt „Zkvalitnění života seniorů s pomocí bazální stimulace“ je financován z prostředků Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Hlavní cíl projektu: Zajištění profesionálního třídenního kurzu bazální stimulace pro všechny pracovníky přímé péče v Charitním domově sv. Mikuláše. V domově pro seniory dochází dlouhodobě k nárůstu počtu klientů, jejichž situace vyžaduje vyšší míru individuální podpory ze strany pracovníků přímé péče (komunikace, mobilita). V rámci zvýšení kvality služeb jsme zahájili systémové využívání techniky bazální stimulace, která podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka.

 

 

 

2017 - Bezpečně a bez bariér

Projekt „Bezpečně a bez bariér“ je financován Moravskoslezským krajem

Program: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017

Hlavní cíl projektu: Provedení nutné opravy výtahu v Charitním domově sv. Mikuláše a opravy posuvných dveří hlavního vstupu do domova.   

 

 

 

2017 - Podpora sociálních služeb

Dotaci poskytl Moravskoslezský kraj

Program: Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017

Hlavní cíl projektu: Úhrada mzdových nákladů zaměstnanců

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio